مرکز همسطح سازی سوابق تحصیلی گواهینامه بین المللی EQF

مرکز همسطح سازی سوابق تحصیلی و حرفه ای گواهینامه بین المللی EQF

مرکز همسطح سازی سوابق تحصیلی و حرفه ای گواهینامه بین المللی EQF

(مدت زمان و مراحل روند پذیرش دانش پذیر تا صدور گواهینامه 5تا 7روز میباشد.)

مراحل ثبت نام و صدور مدرک :

تحویل مدارک متقاضی:

 1. کپی آخرین مقطع تحصیلی
 2. کپی شناسنامه (تمام صفحات)
 3. کارت ملی (پشت و رو)
 4. کپی پاستورت
 5. عکس تمام رخ جدید ۴*۳
 6. کپی دوره های گذرانده شده مرتبط
 7. کپی سوابق شغلی مرتبط

ارسال مدارک
ارسال کلیه مدارک و تکمیل فرم دیجیتال ثبت نام از طریق لینک زیر :
لینک ارسال مدارک اینجا کلیک کنید

پذیرش اولیه مدارک
جهت ارجاع به واحد کارشناسی

بررسی مدارک
بررسی و ارزیابی مدارک توسط کارشناس مربوط و ارسال به دپارتمان آموزشی مرتبط

اعلام نتیجه
نتیجه تائید یا عدم تائید پرونده به واحد پذیرش اعلام میشود.
در صورت عدم تائید: تماس با دانش پذیر و راهنمائی جهت رفع نواقصات
در صورت تائید : ارجاع پرونده به واحد مالی جهت صدور صورتحساب برای متقاضی و تسویه حساب مالی

بررسی نهائی
بررسی کلیه مدارک توسط رئیس مرکز تعیین سطح

ارجاع پرونده به بخش صدور گواهینامه

صدور گواهینامه

تحویل گواهینامه
اطلاع رسانی به دانش پذیر و مراجعه برای دریافت اصل گواهینامه

توضیحات تکمیلی

طرح جامع ارزشیابی گواهینامه های صلاحیت حرفه ای بین المللی
E گواهینامه های صلاحیت حرفه ای بر اساس استاندارد (چارچوب صلاحیت های ملی ) با معیار QF
)یادگیری های مادام العمر RVA( بین المللی و راهبردهای شناخت، اعتبارسنجی و اعتباربخشی
و آموزش های غیر رسمی

مدیر موسسه یونسکو برای آموزش مادام العمر، هامبورگ یکی از بزرگترین چالش هایی که کشورها ر حال حاضر با آن روبرو هستند این اات که چگوره یا گیری را که ر تارج از بخش آموزش رامی اتفاق می افتد شنااایی کنند. ر این پژوهش شناتت اعتباران ی و ر قالبهای مختلف ملی و منطقه ای ر 1 )یا گیری ر شرایط رامی غیر رامی و تصوصی RVA( اعتباربخشی رظر گرفته می شو . ر این ا ما ااتدلال می کنیم که یا گیری رامی برای تسهیل و ااتفا ه از پتارسیل کامل ارساری هر جامعه منااب ریست. یک ابزار مهم برای مقایسه اشکال مختلف یا گیری اات تا از تبعیض RVA علیه کساری که مهارت های غیر رامی یا تصوصی را کسب می کنند رفع گر . افرا ی که اترای محدو و یا به میزان پایینی به تحصیلات رامی اشته ارد و یا مهارت های فراواری را ر محل کار یا اایر شرایط تارج از رظام آموزشی رامی فرا گرفته ارد اغلب ر یا گیری و آموزش های بیشتر و ر بازار کار محروم مارده ارد. با شنااایی و به رامیت شناتتن صلاحیت های تاص ما این مهارت ها را برای تو آموزان ارائه می هیم.با ا ن فرصت شناتت صلاحیت های افرا بوایله ی شواهدی به آرها ارمایه های شخصی و ترویج تو شناای این وعده را می هد که عامل اصلی ارگیزش افرا برای RVA و اعتما به رفس را ارائه می هیم. به همین علت ا امه تحصیل باشد به این ترتیب پیشرفت یا گیررده را به آموزش و پرورش بیشتر و آموزش و افزایش شارس موفقیت های اجتماعی و اقتصا ی تسهیل می کند.

سطوح صلاحیت حرفهای ملی هشت سطح است، که عبارت است از :

 1. سطح کارگر ساده
 2. سطح کارگر ماهر
 3. سطح کمک کاردان حرفهای از قبیل کمک تکنسین
 4. سطح کاردان حرفهای از قبیل تکنسین
 5. سطح کاردان ارشد حرفهای از قبیل کمک مهندس
 6. سطح کارشناس حرفهای از قبیل مهندس حرفهای
 7. سطح کارشناس ارشد حرفهای از قبیل مهندس ارشد حرفهای
 8. سطح دکترای حرفهای

دریافقت کنندگان مدرک صلاحیت های حرفه ای از کلیه مزایای قانونی قابل اعطادر حوزه های مختلف فعالیتی  بهره مند خواهند شد.

قوانین کشور گرجستان بر تحصیلات فنی و حرفه ای

گواهینامه های صلاحیت حرفه ای بین المللی

تحصیلات غیر رسمی

قوانین کشور گرجستان بر تحصیلات فنی و حرفه ای

ماده 3

تحصیلات غیر رسمی -بخشی از سیستم یادگیری در طول زمان زندگی است که شامل اکتساب دانش و یادگیری – مهارت ها – خودمختاری و مسئولیت ، فرای تحصیلات رسمی می باشد.

به رسمیت شناختن دستاوردهای یادگیری به شکل تحصیلات غیر رسمی و تحصیلات رسمی توسط قوانین ایجاد شده در وزارتخانه انجام میشود. به رسمیت شناختن تحصیلات غیر رسمی در حرفه های مشخص شده مطابق با قوانین و مقررات تعیین شده توسط دولت گرجستان انجام می شود.

راهنمای تحصیلات غیر رسمی

به رسمیت شناختن روند تحصیلات غیر رسمی و پروسه هایی برای به رسمیت شناختن تحصیلات غیر رسمی شامل 4 مرحله  اصلی است

1 شناسایی

شناسایی نیاز برای به رسمیت شناختن تحصیلات غیر رسمی ، صلاحیت متقاضیان، دستاوردهای یادگیری

2 مستند سازی 

جمع آوری اسناد /مدارک ضروری مطابق با نتایج بررسی

3 ارزیابی 

ارزیابی نتایج یادگیری با استفاده از روش های مختلف

4 صدور گواهینامه

تایید دستاوردنتایج یادگیری با صدورگواهینامه ها

گواهینامه

صدور گواهینامه آخرین قدم در روند شناخت تحصیلات غیررسمی است. در صورتی که کلیه صلاحیت های حرفه ای به گواهینامه ای به فردی اعطا می شود که به یک دانش آموز موفق در سیستم آموزش حرفه ای ، رسمیت شناخته شد فرآیند صدور گواهینامه را با توجه به ، رسمی اعطا می شود. موسسه مجاز برای به رسمیت شناختن تحصیلات غیررسمی الزامات مرکز انجام خواهد داد.

نمونه مدارک و تاییدیه ها

فایل های PDF قوانین و توضیحات گواهینامه های صلاحیت حرفه ای براساس استاندارد بین المللی EQF

دانشکده بین المللی ابن سینای گرجستان ( کلیک کنید )

قانون ارزشیابی گواهینامه حرفه ای گرجستان ( کلیک کنید )

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ( کلیک کنید )

قوانین ارزشبابی صلاحیت حرفه ای در گرجستان ( کلیک کنید )

جهت سفارش این گواهینامه کافیست با واتساپ مشاوران ما در سمت راست وب سایت ارتباط برقرار نمایید

, , , ,
Share:

ارسال یک در تیکت پاسخ جدید آمد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مدرک فروشی خرید مدرک تحصیلی شماره تلفن سایت کانال فروش مدرک خرید مدرک دیپلم خرید مدرک کاردانی خرید مدرک کارشناسی خرید مدرک کارشناسی ارشد خرید مدرک دکتری خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس هزینه و قیمت مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی قانونی مدرک تحصیلی جعلی مدرک تحصیلی معتبر مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی قانونی فروش مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی معتبر فروش مدرک لیسانس مدرک فروشی خرید مدرک تحصیلی شماره تلفن سایت کانال فروش مدرک خرید مدرک دیپلم خرید مدرک کاردانی خرید مدرک کارشناسی خرید مدرک کارشناسی ارشد خرید مدرک دکتری خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس هزینه و قیمت مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی قانونی مدرک تحصیلی جعلی مدرک تحصیلی معتبر مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی قانونی فروش مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی معتبر فروش مدرک لیسانس مدرک فروشی خرید مدرک تحصیلی شماره تلفن سایت کانال فروش مدرک خرید مدرک دیپلم خرید مدرک کاردانی خرید مدرک کارشناسی خرید مدرک کارشناسی ارشد خرید مدرک دکتری خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس هزینه و قیمت مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی قانونی مدرک تحصیلی جعلی مدرک تحصیلی معتبر مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی قانونی فروش مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی معتبر فروش مدرک لیسانس مدرک فروشی خرید مدرک تحصیلی شماره تلفن سایت کانال فروش مدرک خرید مدرک دیپلم خرید مدرک کاردانی خرید مدرک کارشناسی خرید مدرک کارشناسی ارشد خرید مدرک دکتری خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس هزینه و قیمت مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی قانونی مدرک تحصیلی جعلی مدرک تحصیلی معتبر مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی قانونی فروش مدرک تحصیلی با استعلام فروش مدرک تحصیلی معتبر فروش مدرک لیسانس چک ضمانت بانکی چک خرید مسکن چک خرید ماشین انواع چک معتبر خرید چک صیادی فروش چک صیادی خرید و فروش چک مدت دار خرید چک مدت دار نرخ خرید چک خرید چک توسط بانک خرید چک سفید امضا خریدار چک در تهران شماره تلفن خریدار چک خرید و فروش چک معتبر و تضمینی خرید چک معتبر